نینا سوکولر، تو کیفت چی داری؟

کیف من ممکنه کوچکتر و متفاوت تر از اون چیزی باشه که تا به حال در این سایت دیدید؛ اما اگه بخوام در محدوده فعالیت شغلیم بهش نگاه کنم، کیف خوب و مفیدی هستش. در طول روز من نیاز دارم که چندین بار برنامه هام رو در تقویم جیبیم مرور کنم و کارهای انجام شدم…

Close