احد (فرنباز)، تو کیفت چی داری؟

من احدم ( البته بیشتر دوست دارم به فرنباز – farnabaz – شناخته بشم.)  کارم سر و کله زدن با کامپیوتره، بخوام تبلیغ هم کرده باشم میتونم بگم که تو بلاگ farnabaz.ir اتفاقاتی که در حین این سروکله زدن برام میافته رو کوتاه مینویسم. این عکس‌ها رو هم توی دانشگاه گرفتم و در همین حین…

Close