مسعود، تو کیفت چی داری؟

مسعود هستم، کمی تا حدودی گیک طور! همه ازم می پرسن استیکر ها و بج ها و پیکسل ها و کیفم رو از کجا خریدم! آدم منظمی هستم و فکر می کردم وسواسی هم باشم، به نظرم باید همه چی سر جای خودش باشه و منظم! توی کارمم که توسعه وب هست به این موضوع خیلی خیلی خیلی خیلی اهمیت میدم! اقلام همراهم همیشه همین هاست! به جز ناخن گیر که اتفاقی تو عکس افتاد بقیه شون تقریبا جدا نشدنی ان!

توی این اقلام ولی هدفون و گوشیم رو بیشتر از همه دوس دارم! موزیک روح منه و در نبودش من مرده متحرکم!

به نظرم باید شاد زندگی کرد و به این یه اصل مهم توجه داشت:

ROCK ON ??

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

لطفا کد زیر را در بخش مربوطه وارد کنید. *

Close